Memories of TaeKook

52082301_332341747623405_5658804821923201024_n

Nơi lưu trữ lại những lần chim chuột đáng yêu của Kim TaTa & Jeon Thỏ Thỏ

Chỉ mới là kế hoạch nên sẽ cập nhật sau ^^ !