Ngôn tình sưu tầm

161

Chỉ là những tuyệt án văn mà GeumJeong ta rất thích