🥕 {PASS}

Vốn dĩ mình không định viết mục này 

Nhưng cũng đã một thời gian rồi 

Hôm nay quyết định công khai toàn bộ các pass toàn bộ fic KyuMin

| ~(‾▿‾~) || ~(‾▿‾~) || ~(‾▿‾~) |

.

.

.

+Kyumin Drabble: drabble 

+KyuMin from many source 

One-two-three shot: pass là tên tác giả, viết liền, không hoa, không dấu.

Completed fic: {[KM] 90days}: 90days

+KyuMin High rating : pass là tên tác giả, viết liền, không hoa, không dấu.

+KyuMin translated fic :pass là tên tác giả, viết liền, không hoa, không dấu.

Fics by other Aukm137