[KM ver] Found

Fandom: Naruto

Author: Y Huyết aka. Housou

Editor : Tử Dương

Pairing: KyuHyun SungMin (NaruSasu), a bit (HanKyung HeeChul) KisaIta

Disclaimer: Edit chui với mục đích phi lợi nhuận

Nếu thích cặp Naruto x Sasuke nhớ ghé nhà ủng hộ tác giả thật nha
Genres: AU, romance, SA
Rating: K+
Summary:

 

“Cậu sẽ tìm tôi chứ?”
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.”
.
.
.
“Chúng ta sẽ tìm thấy nhau.”
.
.
.
.
cropped-603067_481672751892930_242384119_n-1.jpg
.
.
.
.
.
.
.
END
Pass : Con số thần thánh của KyuMin (3 số viết liền)