[KM] Zero : Zero

Title: Zero : Zero
Author: BabySuju@LJ
Pairing: KyuMin (Kyuhyun x Sungmin)
Length: Two shots (1/2)
Genre: Romance, Angst
Translator: Boo♥KyuMin a.k.a Boo_ELF_Cass
Rating: PG-13
Disclaimer: They Belong To Each Other
Summary: “Em sẽ yêu anh mãi mãi, ở nơi này, em phong ấn tình yêu cùng trái tim mình với nụ hôn vĩnh cửu, Lee SungMin, anh là người sẽ mãi ở đây trong trái tim em..”

.

.

I

II

{END}