[KM] Bartender

Author: Sherry aka Đỗ

Pairing: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn

Rating: NC 17

Category: general, ya,…

Summary: một ly rượu… một kế hoạch… vậy là quá đủ cho một đêm không cô đơn…

Note: quà đặc biệt mừng sinh nhật cục cưng Mẫn Mẫn :”> part 2 sẽ được post vào sinh nhật Triệu Tiểu Hiền xD

.

.

.

PART 1 

PART 2 

{END}