[KM] Quá tam ba bận

tumblr_lh0nj8DjI31qendabo1_500

Title: Quá tam ba bận
Author: Yó

Disclaimer: KyuMin thuộc về nhau
Parings: KyuMin
Rating: NC-17
Status: đã hoàn thành

.

.

SHOT 1

.

.

SHOT 2

.

.

[END]

{Pass: 19960528}