Fics By Jellipop97

cropped-8d9fd7a3gw1eai9m2xcv4j215o0rsgpl2.jpg

Jellipop97 là một cây bút trẻ, giọng văn vẫn còn có chút chưa trau chuốt lắm nhưng so với bà chị này là tốt hơn rồi TVT. Tuy nhiên chính vì giọng văn trẻ ấy mà mình lại thích những mẫu chuyện nhỏ vô cùng đáng yêu của em ấy.

.

.

.

Nickname

dT9KAk88c

Once you remember me

dT9KAk88c

Our differences

dT9KAk88c

Đứa trẻ nhà hàng xóm*

.

.

P.s : có (*) là fic hay đó