[KM] Tình yêu có phải là duy nhất

Author: tearangel_devil
Genre: SA
Rating: G
Disclaimer: tiếc là các anh ko phải của mình…
Pairing: KyuMin, ….
Category: general
Summary:
Tình yêu có phải là duy nhất?
Những nhà triết lý trong tình yêu thường nói rằng “Tình yêu chỉ duy nhất có một và cái giống tình yêu thì nhiều”, thực sự thì có phải như thế chăng.
“Tình” – một thứ rất mềm yếu nhưng lại có sức mạnh để thay đổi một con người.

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR

.

.

.

I

II

{END}