[KM] Những bài học của KyuHyun

cropped-p1a12k3k70kkjma41ajg68lj8q1.jpg

Author: Beomie
Rating: T( có thể lên M)
Pairing: KyuMin
Genres: pink and humor(may be ya:”>
Disclaimer:nếu tôi nói họ thuộc về tôi thì bạn có chấp nhận được không?
Summary:Cho Kyu Hyun đã học được rất nhiều bài học, nhưng cuối cùng cậu lại rút ra được một bài học là…
Note: thử sức lần đầu với thể loại humor…..nếu có đủ cam đảm thì sẽ có 1 cái ya

.

.

.

I

II

EXTRA

{END}