[KM] L.O.V.E

*Author: Ball^^

*Rating: K+

*Disclaimer: Họ chẳng thuộc về tôi, ngay cả cái bóng cũng không thuộc về tôi, tôi chỉ có quyền hành hạ họ trong fic này thôi

*Category: Sad, romance

*Pairing : KyuMin

.

.

.

PART 1 

PART 2

PART 3 

{END}