[KM] 미니오빠 사랑해

Author: Aiko

Rating: K 😀

Disclaimer: Kyuhyun của Aiko, Sungmin của Aiko. Tất cả các nhân vật là của Aiko. Nhưng chỉ là ở trong fic này thôi.
Kyuhyun là của Kyuhyun, Sungmin là của Sungmin.

Category: Pink :X

Pairing(s): Kyumin

Status: đương nhiên là hoàn 😀

.

.

PART 1

PART 2 

{END}