[KM] Evergreen *

Author: Reishi F.

Category: Mystery, fluff

Rating: K

Pairing: Kyu Hyun, Sung Min.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng trong fic của tôi, họ thuộc về tôi.

Note: Có lẽ, Rei là một author ích kỉ viết những fic ích kỉ. Nên Rei không quan tâm tới các contest hoặc không tham gia.
Vậy Rei đang làm gì ở đây? Đã nói dối? Muốn thi thố? Muốn giải thưởng? Mong nổi tiếng?

“Tan. Bóng. Yên”
Một câu đề hay.
Rei muốn thử đối xem mình viết được gì thôi.

Summary:

Viết về một vùng đất đã vĩnh viễn ngủ quên.
Từ một miền kí ức đã vĩnh viễn khép lại.
Kiếm tìm sự giản đơn và chút bình yên trong tâm hồn.
.
.
.
{END}