[KM] PROMISE

Name: PROMISE

Author: cucquy

Genre: Fun and Sad

Rating: K, SA

Paring: Kyumin

Disclaimer: Super junior không thuộc về tôi mà thuộc về chính họ nhưng trong fic của tôi họ hoàn toàn thuộc về tôi. Muốn sống muốn chết là quyền của tôi. Ka ka

Warning: anti SA

Summary: Nếu gặp lại em một lần nữa, liệu anh có còn yêu em. Lời hứa đó … dành cho em được không? Hứa rằng sẽ lại yêu em như ngày xưa.

.

.

.

CHAP 1 

CHAP 2

CHAP 3

CHAP 4

CHAP 5

CHAP 6

CHAP 7

{END}