[KM] Bắt đầu một tình yêu

Author: Sweetlovevt92 (Mi mèo)
Pairing: KyuMin
Rating: T
Category:Romantic
Disclaimer: Họ không thuộc về ai nhưng trong fic số phận của họ do au quyết định.
Status: on going
Summary: “Vậy nếu sau này e muốn rời khỏi a thì a có trói buộc e k?”
“Nếu thật có ngày đó, k chừng a sẽ dùng những cách kinh khủng hơn để giữ e lại, cho dù e hận a”
Note: Chưa xin per nên sẽ set pass vậy. Mọi thắc mắc vào mục pass nha.

.

.

.

#1 #2 #3

#4 #5 #6

[end]

Pass : KhuêHiền