[KM] You and me again

Author: cucquy

Genre: Sad

Rating: PG-13

Paring: Kyuhyun – Sungmin

Disclaimer: Super Junior không thuộc về tôi mà thuộc về chính họ.

Summary: Tình yêu có thật là tình yêu? Tôi đã yêu anh từ rất lâu và điều đó không thay đổi. Chỉ là tôi càng ngày càng yêu anh nhiều hơn trong khi anh chỉ đứng yên và nhìn tôi. Có phải vì thế mà tôi dần rời xa anh khi cảm thấy mình không được yêu thương trọn vẹn.

.

.
.CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7 
{END}