[KM] Lời hứa

cropped-jbdbtbk3kquhva1.png

[KMFanfic] LỜI HỨA by @Honeyminnie aka Hội Trứng Tím

LỜI HỨA

Author : Tử Dương

Couple : KyuHyun SungMin Siwon LeeTeuk KangIn HeeChul HanKyung EunHyuk

Rating : Đầy đủ

P/S : Thỉnh đừng mang fic ra khỏi wordpress khi chưa có sự đồng ý của tôi

Click Here