[KM] Hawaii tôi gặp em

 

BZLw0sCCMAAd8rb.jpg large

[KMFanfic] Hawaii tôi gặp em by @Honeyminnie aka Hội Trứng Tím

 Hawaii tôi gặp em

Author : Tử Dương

Couple : Kyuhyun Sungmin

Rating : không nói đâu >v<

P/s : Xin đừng mang ra ngoài wordpress khi chưa có sự đồng ý của tôi . Cảm ơn

 

CHAP 1-1   CHAP 1-1   CHAP 2-1 CHAP 2-2

[END]