[KM] GYU

Cảnh báo : Thể loại ảo tưởng hơi lập dị , fan Kyu nhạy cảm thì đừng xem tốt hơn

mà nếu xem thỉnh đừng ném đá tác giả

cảm ơn

hn5

[KYUHYUN SUNGMIN FANFICTIONS] GYU FANMADE BY @HONEYMINNIE AKA HỘI TRỨNG TÍM

PHẦN 1

[END]

PHẦN 2-1 

PHẦN 2-2

[TBC]