*[KM] Ba điều kiện

 

km1 

BA ĐIỀU KIỆN

Author : Tử Dương

Couple : KyuHyun SungMin , DongHae EunHyuk, KiBum Chang Min và một số nhân vật không đáng kể.

Rating : Tăng dân đều

P/S : Thỉnh đừng mang đi đâu cả, nếu ta phát hiện có nguồn dẫn không báo trước ta sẽ xoá toàn bộ wordpress này

.
.

<CHAP 1> < CHAP 2> CHAP 3 >

[END]

.

.