[KM] PHÙ DUNG

0tn2vvkk

Author : Tử Dương & Hynie

Rating:  NC-17

Category: Sad, Happy Bạo lực ,…?

Pairings: KyuMin,HaeHyuk

Disclaimer:

-Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà họ thuộc về nhau

-Có thể bạn nghĩ nó giống 1 tác phẩm nào đó . Nhưng không đây hoàn toàn là ý tưởng của t/g

Summary:

“Sống cũng là chết mà chết cũng là sống “ . Đó là gì ??

Note:

– Không mang fic ra khỏi wordpress khi chưa được sự đồng ý mình

– Hi vọng các bạn cmt góp ý cho mình ^^

-0-

 

CHAP 1  CHAP 2  CHAP 3  CHAP 4  CHAP 5 

CHAP 6-1   CHAP 6-2 

(TBC)