[KM] Người đó và anh em chọn ai (drop)

10488322_1503961466501956_832773982915953691_n.jpg

[KMFIC] NGƯỜI ĐÓ VÀ ANH EM CHỌN AI BY @HONEYMINNIE AKA HỘI TRỨNG TÍM

AUTHOR: BÁC LỆ LINH MỘNG

PARINGS : KYUHYUN SUNGMIN EUNHYUK DONGHAE SIWON SEOHYUN GEUMJEONG MUI KIM HEEMIN MERCOL

RATING : WHO KNOWS ?!

CHAP 1 

[tbc]