[KM] ÁI TÌNH

p0701479

 

Author : Tử Dương

Rating : M

Pairings : Khuê Hiền Thịnh Mẫn Đông Hải Chung Vân Ngân Hách Lệ Húc và một số nhân vật phụ khác sẽ được nhắc đến sau

Category : Sad, happy, … ?!

Disclaimer : Tôi ước rằng tôi có thể sở hữu tất cả bọn họ

Note :

-Đây không phải là đam

-Xin đừng mang fic ra khỏi WP khi chưa có sự đồng ý của tác giả

-Bạn không thích tính cách nhân vật thì không cần miễn cưỡng đọc

.

.

.

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

(TBC)