KyuMin TransFictions

45175_623812907634846_40060316_n.png

 

.

.

Chủ yếu là các fic KyuMin bằng tiếng hàn xD. Author thì hoàn toàn không liên lạc được nên cứ save fic về thi thoảng đem ra trans cho vui thôi hehehe. Trình độ có yếu lắm nên có sai sót mong chỉ giáo ❤ !!

.

.

LoveMate